Verzorging

Totale vijververzorging
(aanleg & onderhoud)
Tuinrenovatie en restauratie
Ecologisch groenbeheer
Bos- maai & reinigingswerk
Ziekte- & onkruidbestrijding